Adres
Mermansstraat 53-2
2300 Turnhout - België

Openingsuren:
Maandag tot Zaterdag: 9h - 17h
Afhalingen enkel op afspraak!

Home » Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Lion Gaming Solutions

Versie [01.11] – (23/08/2022)
INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel  2 – Toepasselijkheid
Artikel  3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel  4 – Herroepingsrecht
Artikel  5 – De prijs
Artikel  6 – Betaling
Artikel  7 – Conformiteit en garantie
Artikel  8 – Levering en uitvoering
Artikel  9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

ARTIKEL 1    IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
Wij zijn:
Zaakvoerder: De Leeuw Gino.
Lion Gaming Solutions.be/minigamepc.be/liongamingsolutions.be
Mermansstraat 53-2
2300 Turnhout
België
E-mailadres: info@ liongamingsolutions.be
Telefoonnummer: +32(0)473787138
Ondernemingsnummer: BE0860.644.277
btw-nummer: BE0860.644.277

ARTIKEL 2    TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1.    Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van liongamingsolutions.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
2.    Wij leveren enkel in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
3.    Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
4.    Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
5.    Bestellen via onze website
6.    Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
7.    Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
ARTIKEL 3    ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

1.    Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
2.    We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
3.    Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, iDEAL, overschrijving en overboeking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
4.    Voorraad: Indien op moment van bestellen van een computer of notebook, één of meerdere onderdelen of een model niet voorradig zijn bij onze leverancier kan het zijn dat we een ander gelijkwaardig type of merk zullen uitkiezen in de plaats van het oorspronkelijke type die in de specificaties staan vermeld.
5.    Bestellen via onze website
6.    Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering aan huis (naar een bepaald adres) of afhalen in een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.
ARTIKEL 4    HERROEPINGSRECHT

1.    Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
2.    De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen maar zullen jou hiervoor wel kosten worden aangerekend.
3.    Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
4.    Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
5.    Je kan je retourpakket retourneren via DPD of de post.
6.    Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Lion Gaming Solutions/ Mini Game Pc – Mermansstraat 53-2  2300 Turnhout – België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
 – Aan
liongamiongsolutions.be
  Mermansstraat 53-2
  2300 Turnhout
   België
   E-mailadres: info@ liongamingsolutions.be
 – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 – Naam/Namen consument(en)
 – Adres consument(en)
 – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 – Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

ARTIKEL 5    DE PRIJS

1.    Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2.    Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
ARTIKEL 6    BETALING

1.    Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen: Bancontact, iDEAL, Direct banking, overschrijving en overboeking.
2.    Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar zijn.
3.    Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
ARTIKEL 7    CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.    Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
2.    Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
ARTIKEL 8    LEVERING EN UITVOERING

1.    Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
2.    Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 10 à 20 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestelling bevestiging.
3.    Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u. We proberen indien mogelijk de goederen persoonlijk te leveren. In de gevallen dat dit niet mogelijk is verzenden we de goederen voornamelijk via Bpost. De verzendkosten worden berekend volgens het gewicht en het volume. In principe zijn verzendingen gratis voor leveringen in België voor bestellingen hoger dan €30. Bij afwijkingen gaan we in overleg met de klant.
4.    Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kun je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
5.    Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
6.    Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@minigamepc.be
7.    We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 1.   We proberen onze aangeboden systemen zo up-to-date mogelijk te houden. Dit wil zeggen dat op het moment dat we een systeem online plaatsen, alle onderdelen op voorraad waren en leverbaar zijn. Echter kan het zijn dat bepaalde componenten van een aangeboden systeem dat al enige tijd online staat niet meer leverbaar is of een onbekende levertermijn krijgt. Is dit het geval dan gaan we ervoor zorgen dat we andere componenten die wél leverbaar zijn gaan gebruiken om het systeem zo gelijkwaardig mogelijk en compleet te maken voor de klant.

  1.    Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
  2.    Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van twee jaar.
  3.    Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij jouw stilzwijgen de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.
  4.    Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen jou en Lion Gaming Solutions/ Mini game Pc een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
  5.    Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennisgeeft van dit verzet. Je kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van twee maanden.
  6.    ARTIKEL 10    OVERMACHT
  7.    In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
  8.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
  ARTIKEL 11    INTELLECTUELE EIGENDOM

  1.    Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
  2.    Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  ARTIKEL 12    KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

  1.    We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via email (info@liongamingsolutions.be) of telefoon (+32(0)473787138). We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
  2.    Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
  *onder voorbehoud van fouten!